اطلاعيه مهم: همخواني نام و نام خانوادگي فارسي ولاتين هنگام انجام رزرو

  خواهشمند است جهت جلوگيري از هرگونه مشکل در خصوص مسافرين، در هنگام رزرو و  در ورود اسامي وهمخوان بودن نام و نام خانوادگي لاتين و فارسي دقت فرماييد. در غير اين صورت عواقب پيش آمده به عهده آژانس رزرو گيرنده و يا مسافر مي باشد


رزرواسیون گوهر
>